Stichting Zorg voor Elkaar is aangesloten Federatie Landbouw en Zorg en BEZINN.

 

Keurmerk zorgboerderijen "Kwaliteit laat je zien"

Speciale kwaliteitsborging voor Zorgboerderijen en Keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'

Vanwege de groei van het aantal zorgboerderij is er speciaal een kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen ontwikkeld, omdat de kwaliteitssystemen en criteria uit de 'reguliere zorg' niet zomaar te gebruiken is op een zorgboerderij. Met deze methode is kwaliteit van de zorg op de zorgboerderij meetbaar en zichtbaar. Voor de certificering en het verkrijgen van het keurmerk moeten verschillende stappen doorlopen worden. In januari 2019 is de kwaliteit schriftelijk getoetst en goedgekeurd. Begin februari 2020 is een onafhankelijk beoordelaar geweest voor een audit op de locatie. De beoordelaar heeft de zorgboerderij bezocht en het kwaliteitssysteem getoetst. Op 12 februari 2020 heeft Stichting Zorg voor Elkaar het keurmerk  zorgboerderijen 'Kwaliteit laat je zien' van het Federatiebureau Landbouw en Zorg ontvangen.  Hiermee hebben we de kwaliteit van de zorg zichtbaar en meetbaar gemaakt. Voor meer informatie over het keurmerk, kunt u hier klikken.